Више од 4 милиона евра за младе у Србији

Представљена нова ЕУ грант шема за активно укључивање и бољу запошљивост младих

Београд, 20. март 2019.

У Београду је данас представљен нови пројекат Европске уније у Србији чији је циљ активно укључивање младих и њихова повећана запосленост, и који ће у наредне две године бити спроведен у више од 35 градова и општина широм земље. Кроз двогодишњи пројекат вредан 4,7 милиона евра биће додељена бесповратна средства (грантови) организацијама на националном и локалном нивоу како би се младима омогућило да се активније укључе у тржиште рада, да се запосле, унапреде знања и вештине, стекну радно искуство, предузетничке вештине или покрену свој посао.

Пројекат су представили министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, шеф Делегације ЕУ у Републици Србији амбасадор Сем Фабрици, државни секретар Министарства омладине и спорта Предраг Перуничић и помоћник министра финансија Марко Јовановић.

Европска унија и Влада Републике Србије бесповратно су доделиле 4,1 милион евра за 24 уговора који се односе на пројекте за младе, док је додатних 600.000 евра ЕУ обезбедила за уговор техничке помоћи ресорним министарствима, као и корисницима грантова да квалитетно и ефикасно реализују своје пројекте у складу са правилима Европске уније.

Министар Зоран Ђорђевић рекао је да је активно укључивање младих у друштво један од приоритета Владе Републике Србије.

“Овим пројектом Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, заједно са Европском унијом има тенденцију повећања обима и квалитета услуга на локалном нивоу како у образовању и запошљавању тако и у иновативној пракси и моделима активног укључивања младих”, рекао је он.

Шеф Делегације ЕУ Сем Фабрици истакао је да би први приоритет свих требало да буде да осигурамо да Србија буде место где млади људи могу напредовати и остварити свој потенцијал. ,,Овај пројекат је веома добар пример, јер има за циљ да осигура већу социјалну инклузију младих кроз повец́ање запослености, омладинске активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима“, рекао је Фабрици.

Државни секретар Министарства омладине и спорта Предраг Перуничич истакао је важност међусекторске сарадње.

„Република Србија је препознала важност запошљавања, запошљивости, предузетништва, социјалне укључености и активизма не само младих, него и других друштвених група и на различите начине их интегрисала у стратешки и законодавни оквир неколико секторских политика. Али, да бисмо дошли до жељених резултата, кључна је међусекторска сарадња. Управо 24 пројекта која ће се реализовати широм Србије, јасан су показатељ да је сарадња више различитих сектора и актера, пре свега на локалном нивоу, потребна уколико желимо да имамо бољу запошљивост, стицање практичних вештина, радног искуства и подстицање предузетничког духа код младих.“

Помоћник министра финансија Марко Јовановић истакао је да је Министарство финансија остварило  високу стопу уговарања од преко 90% алоцираних средстава за програм ИПА 2014, у оквиру којег је финансирана и ова грант шема. „Надамо се да ће ови пројекти допринети укупној спремности инстутуција на националном и локалном нивоу за иновативни развој и управљање мерама активног укључивања младих, а самим тим и ефективног коришћења средстава финансијске подршке Европске уније“, рекао је он.

Више од 3.500 младих – из Пожаревца, Београда, Сремских Карловаца, Рашке, Сврљига, Неготина, Банатских Карловаца, Новог Пазара, Кучева, Бача, Бачког Петровца, Ниша, Новог Сада, Крагујевца, Куршумлије, Крушевца, Ужица, Прибоја, Димитровграда, Панчева, Гаџиног Хана, Шапца и Богатића  – добиће шансу да се активније укључе у тржиште рада, да се запосле, унапреде знања и вештине, стекну радно искуство, предузетничке вештине, покрену свој посао. Посебан фокус је на младима који се теже укључују на тржиште рада, као што су млади без  квалификација или недовољно квалификовани, млади без запослења и из посебно осетљивих социјалних група (млади са инвалидитетом, сметњама у развоју, Роми, млади са села итд.), млади који се нису образовали или који нису прошли неку обуку или курс, млади који су корисници социјалне помоћи или дугорочно незапослени. Ова 24 пројекта ће спроводити републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, удружења грађана, фондације и образовне установе.

Кроз улагање ЕУ у техничку помоћ очекује се ојачавање капацитета институција и организација на локалном нивоу, успостављање боље сарадње међу институцијама како би оне могле боље да одговоре на потребе младих, али и повећан обим и квалитет њхових услуга. Додатна помоћ ће бити обезбеђена и ресорним министарствима како би се подржало унапређење политике запошљавања и активне инклузије а на основу резултата и лекција научених кроз спровођење пројеката.

Утицај и конкретни резултати се очекују на свим нивоима. Пројектом „Подршка Европске уније активном укључивању младих“ управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.