Подршка Европске уније запошљавању

Реализација новог пројекта обезбедиће шансу за запослење особа са инвалидитетом у Мачванком округу

Богатић, 28.03.2019.

У Богатићу је 28. марта 2019. године у Свечаној сали општине Богатић званично обележен почетак реализације пројекта „Социјално предузетништво као средство за борбу против социјалне искључености и сиромаштва”. Том приликом је потписан партнерски споразум. Пројекат реализује Царитас Шабац у сарадњи са општином Богатић и конзорцијумом социјалних кооператива C.O.S.M. (Consorzio Operativo Salute Mentale) из Италије.

Циљ пројекта је повећање могућности за запошљавање особа из друштвено угрожених група, подстицај сектора социјалне економије и допринос економији и подизању свести о социјалим проблемима на опшем нивоу. Пројекат траје 24 месеца. Укупна вредност пројекта је 205.555,24 евра.

Директор Caritas-а Шабац Мирољуб Николић је рекао да је уверен да ће се кроз пројекат представити добар модел социјалног предузетништва као и савремен начин рада са особама са менталним сметњама који омогућава њихово запошљавање. „Реализацијом пројектних активности сагледаћемо искуства из Италије и упоредити их са могућностима у Србији што ће бити основ за предлог и препоруку новог законског решења са једне стране а са друге стране користићемо искуство социјалних кооператива из Италије у радном укључивању особа са менталним сметњама. Италијански модел заштите менталног здравља у заједници је најбољи и користи се као пример у читавом свету. Италија је прва земља која је спровела процес деинституционализације и наша је жеља да применимо њихов модел, рекао је он.“

Након церемоније званичног почетка реализације пројекта и потписивања партнерског споразума одржан је округли сто.

Теме округлог стола су биле:

  • Допринос који социјална предузећа дају локалној заједници и
  • Анализа и дефиниција модела који може да унапреди дијалог између непрофитних и профитних предузећа ради систематичнијег радног укључивања особа са менталним сметњама.

Говорници на округлом столу су били:

  • Мирољуб Николић, Caritas Шабац;
  • Дина Ракин, Европски покрет у Србији;Daniele Bombardi, Caritas Italiana;
  • Michela Vogrig, C.O.S.M.;
  • Pietro Boriotti, C.O.S.M.

Осим говорника и представника партнера учествовали су представници Кабинета премијерке Републике Србије, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Коалиције за развој солидарне економије, социјална предузећа, образовне институције, представници компанија и особе са менталним сметњама, који су крајњи корисници пројекта.

Ова активност је део пројекта “Подршка Европске уније активном укључивању младих”, вредног 4.7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије. Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих” вредан 4,7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији  повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта,  који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.