ЕУ пројекат „Млади у туристичкој индустрији“ за бољу запошљивост младих у туристичкој индустрији

Неготин, 15. август 2019.

Данас, у општини Неготин, Удружење грађана „Србија за младе“ и општина Неготин реализовали су почетну прес-конференцију за пројекат „Млади у туристичкој индустрији“. Владимир Величковић, председник општине Неготин и Петар Славковић, председник удружења „Србија за Младе“ дочекали су госте, и нагласили значај важност пројекта за младе у Србији, као и за регионалне стратегије.

Ова активност је део пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, вредног 4.7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014), а кофинансира Влада Републике Србије.

Значај пројекта је у пружању обука и радионица за незапослене младе, особе са инвалидитетом и ромску популацију. Циљ је обезбедити бољу запошљивост у туристичкој индустрији и снажнију индивидуалну способност за покретање властитог бизниса.

Пројектни тим је најавио планирање „Инфо дана“, који ће омогућити бољи увид у пројектне активности, као и активно учешће у самим активностима. Пројекат је позвао на активан „networking“ и дељење информација преко социјалних мрежа и интернета.

Пројекат “Подршка Европске уније активном укључивању младих” вредан 4.7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондацијеи образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs