ЕУ пројекат „НАША ЗАЈЕДНИЦА, НАША БУДУЋНОСТ – Већа сарадња и запошљавање младих“ за бољу будућност младих

Нови Сад, 17.10.2019.

Kонференција „Локална сарадња као одговор за бољу будућност младих који нису у образовном систему, запослени или на обуци, пројекта „НАША ЗАЈЕДНИЦА, НАША БУДУЋНОСТ – Већа сарадња и запошљавање младих“, који спроводи Београдски центар за људска права у сарадњи са Кровном организацијом младих Србије, Националном асоцијацијом практичара и практичарки омладинског рада „НАПОР“ и организацијом „Емпирија”, одржана је данас у хотелу „Шератон“ у Новом Саду.

Ова акција део је глобалног пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, укупне вредности 4,7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада Републике Србије.

Јелена Стојановић, извршни директор „НАПОР“-а, изјавила је да је главна сврха конференције међусобна размена мишљења, која треба да пружи боље разумевање положаја НЕЕТ (нису у образовном систему, запослени или на обуци) младих и идентификује изазове са којима се суочавају. Конференција је окупила бројне представнике различитих институција и организација. Опште је уверење да заједнички приступ и сарадња партнера различитих јурисдикција могу довести до дугорочног и одрживог решења.

Након потписивања меморандума о сарадњи, закључну реч дала је Невена Николић, координатор програма за младе у Београдском центру за људска права. Она је подвукла да се значај пројекта огледа у његовом примарном циљу, а то је побољшање дугорочне запошљивости НЕЕТ младих и промовисање одрживе међусекторске сарадње на локалном нивоу, ка предузетничким механизмима заснованим на инклузивној заједници.

Вишесекторски приступ НЕЕТ младима може пружити приступ различитим вредним услугама доступним у заједници.

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих” вредан 4,7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији  повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта,  који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.