ЕУ пројекат „Пакет подршке запошљавању“ за боље запошљавање угрожених група

Ниш, 4.11.2019.

Конференција поводом почетка пројекта „Пакет подршке запошљавању“ коју организује Друштво за развој деце и младих – ОТВОРЕНИ КЛУБ Ниш, у партнерству са Друштвом за развој креативности из Алексинца, одржана је данас у “Медиа и реформ центру” у Нишу.

Ова акција део је глобалног пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, укупне вредности 4,7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада Републике Србије.

Значај пројекта је у повећању запослености припадника различитих угрожених група, углавном корисника социјалне помоћи у Нишу и Алексинцу, кроз имплементацију пакета мера активне инклузије и промоције мултисекторске сарадње на локалном нивоу.

Јован Маринковић, менаџер пројекта „Пакет подршке запошљавању“ представио је циљеве и активности пројекта, при чему је истакао значај подстицања економског развоја Србије кроз повећано запошљавање уз примену одговарајућих програма и стратегија. Од суштинског значаја за стратегију и политику запошљавања је развој и унапређење људског капитала. Подизање квалитета радне снаге кроз образовање, обуку и социјално укључивање појединаца и група које се налазе у стању социјалне искључености, допринеће економском и социјалном развоју Републике Србије.

Представљени су резултати истраживања о потребама предузетника, заједно са резултатима стручних обука и преквалификација, теренског рада ментора и психолошког саветовања.

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих” вредан 4,7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији  повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта,  који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.