ЕУ пројекат „Преокрет – Омладински едукативни центар“ за промоцију одрживог запошљавања младих

Београд, 12.11.2019.

Отварање „Преокрет – Омладинског едукативног центра” у оквиру пројекта „Преокрет – Омладински едукативни центар“, који реализује Градска општина Стари град у партнерству са Европском омладинском организацијом и Факултетом за менаџмент Сремски Карловци, одржано је данас на адреси Маршала Бирјузова 58, Београд.

Ова акција је део глобалног пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих“, укупне вредности 4,7 милиона ЕУР, који финансира Европска унија, а суфинансира Влада Републике Србије.

Значај овог пројекта је промовисање одрживог запошљавања НЕЕТ младих (нису запослени, нису на школовању, нити су на обуци), кроз побољшање образовања и социјалне заштите.

Павле Варсаковић, менаџер пројекта „Преокрет – Омладински едукативни центар“, изјавио је да се учешће на тржишту рада обично описује кроз показатеље, попут стопе запослености и стопе незапослености, који пружају информације о онима који већ имају посао или активно траже, те се због тога традиционални показатељи за учешће на тржишту рада често критикују због ограничене релевантности за младе. Разумевање састава НЕЕТ (нису запослени, нису на школовању, нити су на обуци) категорије становништва је врло важно да би се разумеле потребе ове популације и како би биле обезбеђене одговарајуће циљане политике, па је избор начина за комуникацију са младима отварање Омладинског едукативног центра и припрема адекватних програма.

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих” вредан 4,7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији  повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта,  који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.