ЕУ пројекат „Нево Кумпаниа за младе – управљање отпадом“ за бољу укљученост младих Рома

Београд, 28.11.2019.

„Кумпаниа“ фестивал пројекта „Нево Кумпаниа за младе – управљање отпадом“, који спроводи Удружење грађана Институт за прогрес и сарадњу региона западног Балкана у партнерству са Градском општином Савски Венац и Архус центром јужне и источне Србије, одржан је данас у Културном центру „Мајдан“, Козјачка 3-5, Београд.

Ова акција је део глобалног пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих“, укупне вредности 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада Републике Србије.

Значај пројекта је у бољем упознавању младих Рома са начинима прикупљања секундарних сировина и побољшању стања животне средине на територији Градске општине Савски Венац и Репубике Србије.

Ирена Вујовић, председник Градске општине Савски Венац, нагласила је значај пројекта за ромске заједнице и посебно за младе Роме. Од велике је важности обезбедити младим Ромима знање, алате и контакте, који ће им помоћи у креирању и одрживости нових послова. Младим људима, нарочито младим Ромима, потребна је подршка и обука за отпочињање нових пословних подухвата и за бољи раст постојећих. Запослени млади људи су окосница сваке просперитетне заједнице. Искористите прилику коју овај догађај пружа, остварите нове контакте, сазнајте информације и уживајте у богатом културном и уметничком програму.

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих” вредан 4,7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији  повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта,  који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.