ЕУ пројекат „Подршка младима у запошљавању“ за социјалну и радну активацију младих

 Сврљиг, 23.01.2020.

Отварање „Самоуслуге за младе“ у Сврљигу, пројекта „Подршка младима у запошљавању“, који спроводи организација Достигнућа младих у Србији у партнерству са Западнобалканским институтом (ВЕБИН), општином Рашка и општином Сврљиг, одржано је данас у Средњој школи „Душан Тривунац Драгош“ у Сврљигу.

Ова акција је део глобалног пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, укупне вредности 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада Републике Србије.

Значај пројекта огледа се у повећању запошљивости рањивих група младих људи, укључујући дугорочно незапослене и сиромашну незапослену омладину у општинама Рашка и Сврљиг.

Дарко Радичанин, менаџер пројекта „Подршка младима у запошљавању”, изјавио је да ће у оквиру овог простора омладина у Сврљигу имати прилику да сазна на који начин може да искористи вештине које поседује, које су њихове могућности за запошљавање или самозапошљавање, али и да стекне нове вештине кроз програм Ученичка компанија или кроз праксу у локалним компанијама. Овакав концепт обједињене услуге олакшаће радно и социјално укључивање младих људи, који ће уместо одласка у различите локалне институције сада моћи да добију информације, савете и препоруке, и то у простору намењеном само њима.

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих” вредан 4,7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији  повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта,  који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.