За боље запошљавање младих: Завршен је ЕУ пројекат „Млади у туристичкој индустрији“

Неготин, 22.10.2020.

Завршна конференција и отварање омладинског центра пројекта „Млади у туристичкој индустрији“, који спроводи Удружење грађана „Србија за младе“ у партнерству са општином Неготин, одржани су данас у Скупштинској сали општине Неготин.

Ова акција део је глобалног пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, укупне вредности 4,7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада Републике Србије.

Значај пројекта је у општем доприносу запошљавању младих у Србији. Млади могу да помогну у достизању циљева развоја туризма у срединама као што је Неготин и Србија уопште. Стварањем нових радних места у области туризма поспешује се економски развој и обезбеђује потенцијал за бољу промоцију туристичких могућности земље.

Владимир Величковић, председник општине Неготин, нагласио је важност пројекта са фокусом на запошљавање младих. Пројекат ће подржати младе у стицању знања и вештина потребних за конкурентност на тржишту, посебно у сектору туристичке индустрије. Развој и унапређење људских ресурса је од суштинског значаја за локални економски развој.

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих“ вредан 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој,

послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.