Завршен ЕУ пројекат „Подршка младима у запошљавању“

Београд, 11.12.2020.

Завршна онлајн конференција пројекта „Подршка младима у запошљавању“, који спроводи организација Достигнућа младих у Србији у партнерству са Западнобалканским институтом (ВЕБИН), општином Рашка и општином Сврљиг, одржана је данас на „Zoom” платформи.

Ова акција је део глобалног пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, укупне вредности 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада Републике Србије.

Значај пројекта огледа се у повећању запошљивости рањивих група младих људи, укључујући дугорочно незапослене и сиромашну незапослену омладину у општинама Рашка и Сврљиг.

Дарко Радичанин, менаџер пројекта „Подршка младима у запошљавању”, изјавио је да је у оквиру пројекта осмишљен иновативан концепт обједињене услуге у општинама Рашка и Сврљиг. Овакав модел олакшаo je радно и социјално укључивање младих људи који уместо одласка у различите локалне институције сада могу да добију информације, савете и препоруке на једном месту, и то у просторијама Самоуслуга за младе. Радичанин је додао и да је кроз пројекат израђен приручник за спровођење овог иновативног модела који ће до краја ове године бити дистрибуиран свим локалним самоуправама у Србији.

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих“ вредан 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија а суфинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.