Pokrenut Nacionalni dijalog za zapošljavanje mladih u partnerstvu sa projektom Podrška EU aktivnom uključivanju mladih

Oko 230.000 mladih ljudi u Srbiji, uzrasta od 15 do 30 godina, pripada “NEET” kategoriji koja označava pojedince koji nisu zaposleni, ne školuju se, niti pohađaju kurseve. Ovaj broj čini 20 odsto ukupnog broja mladih u Srbiji.

Konferencijom “NEETworking – Nacionalni dijalog o kvalitetu podrške NEET mladima” pokrenut je Nacionalni dijalog za donošenje konkretnih mera za rešavanje problema ove a i drugih kategorija mladih,a u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava, Centra za omladinski rad i Fondacije Ana i Vlade Divac. Konferencija je okupila preko 100 učesnika, predstavnika ministarstava i drugih državnih institucija, opština, kancelarija za mlade, centara za socijalni rad, organizacija civilnog društva, mladih, međunarodnih donatora.

Otvarajući konferenciju, Sem Fabrici, šef Delegacije EU u Srbiji naglasio je da je ovo jedan od gorućih problema u EU i Srbiji jer nezaposlenost mladih vodi riziku od socijalne isključenosti. „Srbija se suočava sa sličnim problemima kao i druge EU zemlje kad je reč o NEET kategoriji mladih. U Srbiji skoro 20% mladih pripada ovoj grupi. Položaj mladih je još ugroženiji kada uzmemo u obzir one koji su ranjivi po više osnova: mlade žene, mladi sa invaliditetom, mladi bez kvalifikacija, iz ruralnih sredina…“, naglasio je gospodin Fabrici, navodeći da je u EU trenutno najniži procenat NEET mladih za poslednjih deset godina i da iznosi oko 12%. “Budućnost jedne zemlje u mnogome zavisi od njenih mladih ljudi, a mladi danas zavise u mnogome od svih nas. Udružimo snage i resurse da bismo obezedili podršku mladima za svetliju perspektivu u godinama koje dolaze!“, uputio je poziv gospodin Fabrici.

Mirko Janić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja istakao je da je ovo jedan od najvažnijih prioriteta ovog ministarstva, jer su prema anketama mladi i dalje u najnepovoljnijem položaju na tržištu rada. „Najveći broj „NEET“ mladih je uključen u mere aktivnog traženja posla. Ministarstvo priprema novi  strateški okvir politike zapošljavanja za period 2021-2026. godine. Strategija će poseban akcenat staviti na radnu integraciju mladih, ali i inicijative i modele unapređenja zapošljivosti i podsticanja zapošljavanja mladih na nivou zemalja EU. Značajna pažnja biće posvećena i stvaranju uslova za zapošljavanje mladih sa visokim obrazovanjem, a samim tim, i za njihov ostanak u zemlji.“, naglasio je gospodin Janić i pozdravio pokretanje ove inicijative.

Irma Lutovac, vođa tima projekta “Podrška EU aktivnom uključivanju mladih” je predstavljajući modele dobrih praksi u zemljama EU naglasila je da je u Evropskoj uniji zahvaljujući programu Garancija za mlade preko 24 miliona mladih ljudi ušlo na tržište rada, od kojih blizu 5 miliona koji su bili u NEET kategoriji.

Vanja Kalaba, izvršna direktorka Centra za omladinski rad koji je jedan od pokretača ovog procesa, naglašava: „Sredstva uložena u prevenciju su uvek višestruko isplativija nego sredstva potrebna za sanaciju problema nezaposlenosti, isključenosti, odlaska mladih iz zemlje.

Snimak konferencije možete pogledati na linku, i preuzeti istraživanje “Položaj NEET mladih u Srbiji 2020.

Više informacija ovde: http://europa.rs/pokrenut-nacionalni-dijalog-za-zaposljavanje-mladih/

„NEETworking“ platforma za rad na unapređenju zapošljivosti NEET mladih nastaje kroz udruživanje tri projekta podržanih od strane Evropske unije: „My career from zero to hero – osnaživanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za primenu integrisanog modela za zapošljavanje mladih za buduće poslove 4.0 revolucije“ koju sprovodi Centar za omladinski rad, „Naša zajednica, naša budućnost – veća saradnja i zapošljivost mladih“ koju sprovodi Beogradski centar za ljudska prava i „Zapadni Balkan i Turska za zapošljavanje mladih“ koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac.

Zajedničkim radom nekoliko ministarstava Vlade Srbije i organizacija civilnog društva udruženih u NEETworking platformu, a uz podršku Delegacije EU u Srbiji u narednom periodu će se raditi na konkretnim modelima podrške zapošljivosti mladih iz NEET kategorije.