Дубљанска 8, Београд
  info@ukljucivanjemladih.rs

Пратите нас на YouTube

Ми смо овде

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна EPTISA SEE и EPTISA и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске унијe, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства омладине и спорта и Тела за уговарање.
© Copyright 2020. Подршка Европске уније активном укључивању младих