Донор

Тело за уговарање

Корисничке институције

Kорисници грантова

 1. Регионална развојна агенција “Браничево-Подунавље”: www.rra-bp.rs
 2. Градска општина Стари град, Београд: starigrad.org.rs
 3. Удружење Limitless, Београд: limitless.org.rs
 4. Достигнућа младих у Србији ЈАС, Београд: www.ja-serbia.org
 5. Удружење грађана “СРБИЈА ЗА МЛАДЕ”, Београд: www.srbijazamlade.rs
 6. Удружење грађана “Leader+ Банатски Карловац”: leader.org.rs/csd/
 7. Удружење грађана “Институт за прогрес и сарадњу региона западног Балкана”, Ниш: www.ipcwb.org
 8. Омладински клуб Нови Пазар: нема
 9. Институт за јавну политику, Београд: www.ijp.rs
 10. Општина Кучево: www.kucevo.rs
 11. Београдски центар за људска права: www.bgcentar.org.rs
 12. Општина Бач: www.bac.rs
 13. Caritas Шабац: www.caritas-sabac.rs
 14. Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом-МДРИ-с, Београд: www.mdri-s.org
 15. Форум младих са инвалидитетом, Београд: fmi.rs
 16. Центар за јавну и локалну управу ПАЛГО-центар, Београд: www.palgo.org
 17. Центар за породични смештај и усвојење, Крагујевац: www.hraniteljstvokg.rs/wsw/
 18. Организација особа са инвалидитетом Куршумлија: nema
 19. CRID – Центар за развој инклузивног друштва, Београд: www.crid.org.rs
 20. Омладински савет Крушевац: youthcouncilks.wixsite.com/osks
 21. Центар за социјалну политику, Београд: csp.org.rs/sr/
 22. Хуманитарна организација “Дечје срце”, Београд: www.decjesrce.rs
 23. Отворени клуб, Ниш: oknis.org.rs
 24. Општина Гаџин Хан: gadzinhan.rs

Придружени пројекти и организације