Главне корисничке институције су:

     

 

Остале корисничке институције су:

  • Министарство за образовање, науку и технолошки развој;
  • Национална служба за запошљавање;
  • Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва;
  • Релевантне заинтересоване стране (јавне и приватне институције) које доприносе ефикасном запошљавању и запошљивости младих и активном укључивању у Републици Србији.