ПОДРЖАНИ ПРОЈЕКТИ

ЛОТ 1: 12 пројеката

 1. Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ Пожаревац и Омладина ЈАЗАС
  Пројекат: “Регионално партнерство за запошљавање младих у руралним подручјима”
  Општи циљ: повећана запосленост младих у Браничевско-Подунавском региону (151.594,00 ЕУР)


 2. Градска општина Стари Град, Факултет за менаџмент Сремски Карловци и Европска организација младих Београд
  Пројекат: „Промет“ Омладински образовни центар”
  Општи циљ: промовисање одрживог запошљавања младих и особа које немају запослење ни образовање или обуке у току (NЕЕТ – “Not in Education, Employment, or Training”) путем унапређења образовања и социјалне заштите (156.720,00 ЕУР)


 3. Удружење Limitless и Форум младих са инвалидитетом Србије
  Пројекат: “Социјална предузећа за развој потенцијала младих”
  Општи циљ: повећање укључености младих у социјално предузетништво (208.004,79 ЕУР)


 4. Достигнућа младих у Србији ЈАС, Западно Балкански Институт (WЕБИН), Општина Рашка, и Општина Сврљиг
  Пројекат: “Моделирање алтернативног алата и услова за запошљавање према потребама генерација”
  Општи циљ: повећање запошљивости рањивих група младих, укључујући особе које немају запослење ни образовање или обуке у току (NЕЕТ – “Not in Education, Employment, or Training”), дугорочно незапослена лица и угрожене групе незапослених младих у Сврљигу и Рашки (213.467,14 ЕУР)


 5. Удружење грађана “СРБИЈА ЗА МЛАДЕ” и Општина Неготин
  Пројекат: “Млади у туристичкој индустрији”
  Општи циљ: повећање могућности за међусекторску сарадњу у циљу развоја наменски развијених образовних активности и других иновативних услуга намењених одрживом развоју младих (200.100,00 ЕУР)


 6. Удружење грађана „Leader+“ Банатски Карловац и „Проxимо“ Београд
  Пројекат: “Разговарајте о свом послу-повећање запошљавања младих путем паметног, одрживог и инклузивног приступа страном језику”
  Општи циљ: повећање запошљивости младих кроз унапређење знања страних језика (216.749,90 ЕУР)


 7. Удружење грађана “Институт за прогрес и сарадњу региона Западног Балкана”, градска општина Савски Венац Београд и Удружење грађана “Архус центар Јужне и Источне Србије”
  Пројекат: “НевоКумпаниа” – модел социјалног бизниса за младе за развој инклузивног и интегрисаног управљања отпадом”
  Општи циљ: допринети развоју социјалних иновација намењених младим Ромима који учествују у неформалном сакупљању отпада, путем реализације принципа међусекторске циркуларне економије у форми социјалног предузетништва младих (219.553,30 ЕУР)


 8. Омладински клуб Нови Пазар и Удружење младих агронома Београд
  Пројекат: “Пољопривреда је спремна за иновације (АГРИ): Према одрживом систему подршке младима у пољопривреди у Србији”
  Општи циљ: допринети запослености и могућности за запошљавање  младих особа заинтересованих за пољопривреду у руралним подручјима Србије (97.236,25 ЕУР)


 9. Институт за јавну политику Београд и Школа нових визија у образовању Нови Сад
  Пројекат: “Млади данас- носиоци промене сутра”
  Општи циљ: унапређење капацитета младих у географски маргинализованим подручјима Србије за учешће на тржишту радапутем неформалног образовања и иновативних методологија, ради представљања потенцијалним послодавцима, учења вештина за самозапошљавање, као и успостављање базе података за одрживо запошљавање младих професионалаца намењене потенцијалним послодавцима (98.029,12 ЕУР)


 10. Општина Кучево, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Земљорадничка задруга „Соаре“ Нересница и Удружење грађана “Кораци наслеђа”
  Пројекат: “Млади фармери за будућност Кучева”
  Општи циљ: допринети друштвено-економском развоју општине Кучево и Браничевском округу путем повећања запослености угрожених младих (223.708,80 ЕУР)


 11. Београдски центар за људска права, Кровна организација младих Србије, Удружење грађана “Емпирија“ и Национална асоцијација практичара омладинског рада-НАПОР
  Пројекат: “НАША ЗАЈЕДНИЦА НАША БУДУЋНОСТ – већа сарадња и запошљавање младих”
  Општи циљ: унапређење дугорочне запошљивости младих који немају запослење ни образовање или обуке у току (NЕЕТ – “Not in Education, Employment, or Training”) и промовисање одрживе међусекторске сарадње на локалном нивоу, ради реализације механизама за инклузивно предузетништво у заједници (226.261,11 ЕУР)


 12. Општина Бач, Општина Бачки Петровац и „Бизниснова“ – Центар за проактивно пословање Нови Сад
  Пројекат: “Подстицање запошљавања младих у дунавском региону Јужне Бачке”
  Општи циљ: побољшање позиције младих и стварање услова за њихово запошљавање у дунавском региону Јужне Бачке, са фокусом на младе из руралних подручја (179.354,05 ЕУР)