ПОДРЖАНИ ПРОЈЕКТИ

ЛОТ 2: 12 пројеката

 1. Caritas Шабац, Ц.О.С.М. Consorzio Operativo Salute-Mentale С.Ц.С. и Општина Богатић
  Пројекат: “Социјално предузетништво као средство за борбу против социјалне искључености и сиромаштва”
  Општи циљ: повећање прилика за запошљавање рањивих група, подршка сектору социјалне економије и допринос економији и развоју друштвене свести на општијем нивоу (205.555,24 ЕУР)


 2. Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом „МДРИ-С“ Београд и „Наша кућа“- Удружење за подршку особа ометених у развоју Београд
  Пројекат: “Једнакост пред законом као предуслов за запошљавање особа са инвалидитетом – EQUALIZER”
  Општи циљ: прогресивно унапређење закона, политика и пракси које ограничавају право једнакости пред законом и спречавају запошљавање особа ометених у развоју и оних који се суочавају са изазовима друштвене стигме (102.345,50 ЕУР)


 3. Форум младих са инвалидитетом, Национална служба за запошљавање Републике Србије и Завод за запошљавање Црне Горе
  Пројекат: “Пут до инклузивног тржишта рада”
  Општи циљ: повећање капацитета и могућности за запошљавање дугорочно незапослених особа са инвалидитетом, путем припреме и реализације наменски развијених пакета мера за подршку активном укључивању на тржишту рада (199.920,00 ЕУР)


 4. Центар за јавну и локалну управу ПАЛГО центар Београд и НБИ истраживачки центар за друштвене науке и уметност
  Пројекат: “Нови модел еманципације за одрживу ромску заједницу”
  Општи циљ: развој и употреба новог модела за еманципацију ромске заједнице који ће им омогућити да унапреде свој статус у областима образовања, економског оснаживања, становања, заштите животне средине, културе, полне једнакости, здравствене и социјалне заштите, што ће допринети стварању предуслова за успостављање одрживог окружења кроз бољи и инклузивнији живот ромских заједница у Србији (99.700,20 ЕУР)


 5. Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац, Развојни бизнис центар Крагујевац и Удружење “Урадимо заједно” Крагујевац
  Пројекат: “Међусекторска сигурносна мрежа за активно укључивање младих у хранитељским породицама”
  Општи циљ: допринети повећаном активном укључивању и запошљавању младих у хранитељским породицама, као и реализацији Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике у Србији (143.606,07 ЕУР)


 6. Организација особа са инвалидитетом Куршумлија и Општина Куршумлија
  Пројекат: “Активирање за више могућности!”
  Општи циљ: повећање запошљивости и социјалног укључивања незапослених особа са инвалидитетом коришћењем модела активног укључивања (98.862,16 ЕУР)


 7. ЦРИД – Центар за развој инклузивног друштва Београд и Центар за инклузију, иновацију и интеграцију – “Ин Центар”
  Пројекат: “Подршка запошљавању рањивих група кроз социјално предузетништво”
  Општи циљ: допринети јачању социјалног укључивања, економским условима и запошљавању најугроженијих и рањивих група у Србији (184.990,00 ЕУР)


 8. Омладински савет Крушевац и Поправни дом за малолетнике Крушевац
  Пројекат: “Подршка малолетним преступницима да се поново интегришу у друштво и тржиште рада”
  Општи циљ: допринос активном укључивању угрожених група, као и националним мерама за запошљавање у Србији (99.990,73 ЕУР)


 9. Центар за социјалну политику Београд, Женски центар Ужице, Општина Прибој и Општина Димитровград
  Пројекат: “Послови, могућности, предузећа, подршка-ПОСЛОВИ”
  Општи циљ: допринети унапређењу могућности за запошљавање угрожених група жена, примарно корисница социјалне помоћи, путем реализације мера за жене Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике (143.711,70 ЕУР)


 10. Хуманитарна организација “Дечје срце” Београд и Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци”
  Пројекат: “Корак по корак-изградња капацитета радних компетенција и вештина особа са сметњама у развоју”
  Општи циљ: унапређење друштвеног окружења за  боље услове за запошљавање угрожених група и смањење нивоа њихове сегрегације (211.132,85 ЕУР)


 11. ОТВОРЕНИ КЛУБ Ниш и Друштво за развој креативности Алексинац
  Пројекат: “Пакет подршке запошљавању”
  Општи циљ: подршка економском развоју Србије путем повећаног запошљавања коришћењем одговарајућих програма и стратегија (199.794,00 ЕУР)


 12. Општина Гаџин Хан и „Проактив“ Ниш
  Пројекат: “Никада није касно за почетак”
  Општи циљ: унапредити могућности за запошљавање дугорочно незапослених особа путем успостављања услужног старт-ап центра, као програма акцелерације фокусираног на унапређење вештина и предузетништва особа за перспективним пословним идејама (188.827,20 ЕУР)