Иновативни модел подршке младима из хранитељских породица у четири округа

Представљен нови пројекат за активно укључивање и запошљавање младих из хранитељских породица

Крагујевац, 3. април 2019.

У Крагујевцу је данас представљен нови пројекат намењен унапређењу социјалне инклузије и запошљивости младих у хранитељским породицама у Шумадијском, Расинском, Рашком и Моравичком округу. Пројекат “Међусекторска сигурносна мрежа за активно укључивање младих у хранитељским породицама“ спроводи Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац, у партнерству са Развојним бизнис центром Крагујевац и Удружењем Урадимо заједно. У оквиру овог двогодишњег пројекта који финансира Европска унија и кофинансира Влада Републике Србије, вредности од преко 143 хиљаде евра, радиће се на развијању локалних мрежа за подршку младима из хранитељских породица.

Директор Центра за породични смештај и усвојење Славиша Сорак најавио је да ће локалне мреже бити формиране у Крагујевцу и Крушевцу током ове године, а у Чачку и Краљеву током 2020. године.  „Локалне мреже за подршку младима из хранитељских породица представљају мрежу организација, институција и компанија које су се споразумеле да ће сарађивати на активном укључивању младих у друштво, подизању њихове запошљивости и запоследности“, рекао је Сорак.

У циљу повезивања свих релевантних актера у локалне мреже подршке, неопходно је унапредити свест о потребама младих и нужности међусекторског приступа, истакла је програмска координаторка Сандра Јовановић Белотић. „Млади из хранитељских породица излазе из система социјалне заштите недовољно припремљени за самосталан живот. Они се отежано интегришу у друштво и на тржиште рада, у високом су ризику од сиромаштва и социјалног искључивања. Успешно осамостаљивање младих не може бити одговорност само система социјалне заштите и хранитеља, већ умногоме зависи и од подршке других система“, рекла је Јовановић Белотић.

Посебно је важно да послодавци препознају значај подршке младима из хранитељских породица, а уједно и њихов потенцијал као будућих радника, на шта је указала Марија Стојадиновић, директорка Развојног бизнис центра Крагујевац. “Зато је један од основних циљева овог пројекта да интензивирамо сарадњу са послодавцима, да их укључимо у локалне мреже подршке, где ће имати све потребне смернице како да подрже младе и ступе у контакт са онима којима је потребна обука или запослење“, рекла је Стојадиновић. Она је додала и да су обуке на радном месту међу најделотворнијим видовима подршке када је реч о унапређењу запошљивости и запослености, јер јачање компетенција и знања трајно оснажује младу особу и омогућава јој да се ослони на своје унутрашње снаге.

Током пројекта, 175 младих добиће индивидуално оријентисану подршку у оквиру локалних мрежа подршке, која ће укључивати израду планова активације,  каријерно саветовање и вођење, а њих 60 имаће прилику да се преквалификује или стекне радно искуство. 30 стручњака из система социјалне заштите и 175 хранитеља ће кроз планиране обуке унапредити своје компетенције у циљу активног укључивања младих у друштво.

На крају конференције, упућен је позив свим актерима из релевантних сектора, од социјалне заштите, преко образовања, здравства, служби за запошљавање, до послодаваца, да учествују у развијању локалних мрежа подршке у Крагујевцу, Крушевцу, Чачку и Краљеву.

За све додатне информације, молимо Вас да контактирате програмску координаторку Сандру Јовановић Белотић, 064 2926039, имејл: active.inclusion.yfc@gmail.com

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих” вредан 4,7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији  повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта,  који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.