ЕУ пројекат Корак по корак за боље могућности запошљавањa младих и особа са инвалидитетом

Београд, 26. jун 2019.

Данас је у сали хотела “Hyatt Regency”, одржана почетна конференција пројекта Корак по корак, коју је спроводи Хуманитарна организација „Дечје срце“ у сарадњи са Домом за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци“. Представници пројекта упознали су ширу заједницу са активностима које ће се спроводити током пројекта.

Ова активност је део пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, вредног 4.7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014), а кофинансира Влада Републике Србије. Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Значај пројекта огледа се у стварању бољих услова за запошљавање угрожених група кроз покретање два радна центра у којима ће се радно ангажовати и запослити особе са сметњама у развоју и млади који ће проћи посебно припремљене обуке.

Пројекат су представили Јулка Пешић, пројектни менаџер, Азра Тасо, социјални радник Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци”, Биљана Јеленковић Паспаљ, начелница Одељења за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом из Националне службе за запошљавање, Горан Ројевић, директор Хуманитарне организације „Дечје срце“.

Јулка Пешић, пројектни менаџер, нагласила је значај планираних активности, као и импликације које ће имати на рањиве друштвене групе – особе са сметњама у развоју и младе који су искључени са тржишта рада.

Азра Тасо је истакла важност радно – окупационе терапије за кориснике установе за смештај, што је важно и за људе који живе у породицама. Ангажовањем особе потврђују себе, изграђују свој идентитет и добијају економску независност, што је важно како за њих, њихове породице, тако и за друштво у целини.

Биљана Јеленковић Паспаљ представила је улогу Националне службе за запошљавање у процесу запошљавања рањивих категорија. Она је приказала статистичке податке који говоре у прилог позитивних кретања у погледу запошљавања особа са инвалидитетом у Србији. Такође, представила је мере активне политике запошљавања и примере позитивне праксе запошљавања особа с интелектуалним сметњама у развоју.

Из свог дугогодишњег искуства у раду са особама са сметњама у развоју, Горан Ројевић је представио значај спровођења добре процене потенцијала појединаца како би се створило адекватно радно место у односу на постојеће способности. Ово се односи на стварање нових и прилагођавање постојећих радних места, пружање адекватне помоћи особама са сметњама у развоју, као и стално стручно усавршавање стручњака у овом процесу. Отварање Радних центара ће имати утицаја на друштво у целини, јер ће људи обављати послове који су потребни већини грађана – узгој воћа и поврћа, који ће бити дистрибуирани и претворени у кулинарске специјалитете, као и стварање рукотворина које већина људи користи у свакодневним активностима.

Пројекат “Подршка Европске уније активном укључивању младих” вредан 4.7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондацијеи образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Захваљујемо свима који су одвојили време за пројекат, који је важан за особе са инвалидитетом, али и за друштво у целини!