Први национални тренинг за подизање капацитета организација у пружању постпеналне подршке бившим штићеницима Васпитно-поправног дома Крушевац

Први национални тренинг за подизање капацитета организација у пружању постпеналне подршке бившим штићеницима Васпитно-поправног дома Крушевац одржан је 1. и 2. јула 2019. године у просторијама хотела Соларис Ресортс, Церска 10, Врњачка Бања.

Тренинг је организован од стране Омладинског Савета Крушевац у оквиру пројекта ,,Подршка малолетним преступницима да се поново интегришу у друштво и тржиште рада” који је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије. Ова активност је део пројекта “Подршка Европске уније активном укључивању младих”, вредног 4.7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије. Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Циљ тренинга је подизање капацитета НВО и институција који раде са бившим штићеницима Васпитно-поправног дома Крушевац за пружање постпеналне подршке кроз обуку за рад са штићеницима, упознавање са правним аспектима и размену искустава. На тренингу су учествовали представници невладиних организација из Крушевца, Београда и Новог Сада, као и представници Националне службе за запошљавање филијале у Крушевцу. Тренери, Иван Мијаиловић, начелник Одељења за надзор, Управа за извршење кривичних санкција Министарство правде Републике Србије и Радмила Зечевић, начелница Службе за третман, Васпитно-поправни дом Крушевац пренели су своја искуства у раду са малолетним преступницима и кроз практичне примере, савете, рад у групама и дискусију припремали учеснике тренинга за рад са овом циљном групом. Током тренинга обрађене су следеће теме: Законске регулативе које се односе на малолетне учиниоце кривичних дела, организација рада Васпитно-поправног Дома, организација службе за третман и значај у спровођењу третмана, бодовни систем, пријемно одељење, васпитни рад са малолетником, сарадња са другим службама у Васпитно-поправном дому и ван њега и припрема за отпуст малолетника. Наредни тренинг планиран је за 29. и 30.07.2019. године.

Пројекат “Подршка Европске уније активном укључивању младих” вредан 4.7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондацијеи образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs