ЕУ пројекат “Подршка малолетним преступницима да се поново интегришу у друштво и тржиште рада” за бољу будућност малолетних преступника кроз тренинг

Врњачка Бања, 29.07.2019.

Данас је у сали хотела ,,Solaris Resorts’’ започела реализација другог националног тренинга за пружање постпеналне подршке бившим штићеницима Васпитно-поправног дома Крушевац, у склопу пројекта Подршка малолетним преступницима да се поново интегришу у друштво и тржиште рада, који спроводи Омладински Савет Крушевац у партнерству са Васпитно-поправним домом у Крушевцу.

Ова активност је део пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, вредног 4.7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014), а кофинансира Влада Републике Србије.

Значај пројекта огледа се у стварању бољих услова за друштвену и радну реинтеграцију штићеника и бивших штићеника Васпитно-поправног дома у Крушевцу, кроз међусекторску подршку и креирање модела и мреже за постпеналну подршку бившим штићеницима у Расинском, Београдском и Јужно Бачком округу у Србији.

Циљ тренинга је подизање капацитета НВО-a и институција који раде са бившим штићеницима Васпитно-поправног дома Крушевац за пружање постпеналне подршке кроз обуку за рад са штићеницима, упознавањем са правним аспектима и разменом искустава. У тренингу учествују представници невладиних организација и институција из Крушевца, Београда и Новог Сада. Тренери су: Иван Мијаиловић, начелник службе за надзор, Управа за извршење кривичних санкција Министарство правде Републике Србије и Радмила Зечевић, начелница службе за третман, Васпитно-поправни дом Крушевац. Ово је други по реду национални тренинг, а следећи тренинг планиран је за 12. и 13. септембар 2019.

Пројекат “Подршка Европске уније активном укључивању младих” вредан 4.7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондацијеи образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs