EУ пројекат „Подстицање запошљавања младих у Дунавском региону јужне Бачке“ за бољу запошљивост младих

Бач, 4.10.2019.

Конференција отварања пројекта „Подстицање запошљавања младих у Дунавском региону јужне Бачке“, који спроводи Општина Бач у партнерству са Општином Бачки Петровац и НВО Бизниснова из Новог Сада, одржана је данас у сали Културног центра Бач.

Ова акција је део глобалног пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, вредног 4.7 милиона ЕУР, финансираног од стране ЕУ (ИПА 2014), и суфинансираног од стране Владе Републике Србије.

Значај пројекта огледа се у унапређењу положаја младих, и стварању услова за њихово запошљавање и самозапошљавање у Дунавском региону јужне Бачке, са фокусом на младе у руралним срединама.

Борислав Антонић, председник општине Бач, је истакао да пројекат представља јасно опредељење локалних самоуправа да раде са невладиним сектором, на унапређењу квалитета живота грађана и решавању значајних питања, као што су запошљавање младих и локални економски развој.

Срђан Симић, председник општине Бачки Петровац, је указао на значај сарадње општине Бач и Бачки Петровац у решавању проблема запошљавања младих, и да ће се кроз пројекат ово питање решавати систематично, кроз јасније и транспарентније успостављене мере и програме за подстицање запошљавања.

Родољуб Орешчанин, председник НВО Бизниснова, назначио је да је пројекат прави пример сарадње јавног и невладиног сектора, која се у пракси показала врло плодоносном.

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих” вредан 4,7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији  повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта,  који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.