ЕУ пројекат „Социјално предузетништво као средство за борбу против социјалне искључености и сиромаштва“ за бољу укљученост особа из рањивих група

Богатић, 10.10.2019.

Информативна сесија пројекта „Социјално предузетништво као средство за борбу против социјалне искључености и сиромаштва“, који спроводи „Caritas“ Шабац у партнерству са oпштином Богатић и конзорцијумом социјалних кооператива „C.O.S.M.“ из Италије, одржана је данас на имању „Caritas-a” Шабац у Богатићу.

Ова акција је део глобалног пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, укупне вредности 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада Републике Србије.

Значај пројекта је у бољем упознавању локалних и потенцијалних предузетника са социјалном економијом у целини, са могућностима које овај концепт доноси, и подстицању контакта између социјалног сектора и тржишта рада.

Mирољуб Николић, менаџер пројекта „Социјално предузетништво као средство за борбу против социјалне искључености и сиромаштва“, је навео да у сектору социјалног предузетништва у свету данас ради око 40 милиона запослених и преко 200 милиона волонтера. У Европској унији постоји два милиона пословних субјеката, који припадају различитим облицима социјалног предузетништва – задруге, организације цивилног друштва, фондације, социјална предузећа. Новије процене говоре да је данас у ЕУ кроз социјалну економију запослено 14,5 милиона људи, што је око 6,5% радно способног становништва ЕУ. У 2012. години у Републици Србији пословало је 1196 социјалних предузећа различитих типова. У укупном броју социјалних предузећа највеће учешће имале су задруге (65,6%) и удружења грађана (23,7%). Предузећа за запошљавање особа са инвалидитетом учествовала су са 3,8%, а агенције за развој са 2,7%. Сви остали типови социјалних предузећа (фондације, пословни инкубатори, зависна предузећа и остало) чинили су 4,3% од укупног броја.

Социјална предузећа разликују се од традиционалних организација трећег сектора по наглашенијим економским активностима, уз спремност да се упусте у ризичан економски пројекат. У исто време, она се разликују од профитних предузећа и традиционалних задруга по јачој оријентацији ка ширим социјалним циљевима и интересима заједнице.

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих” вредан 4,7 милиона евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији  повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта,  који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.