Завршен је ЕУ пројекат „Међусекторска сигурносна мрежа за активно укључивање младих у хранитељским породицама”

Крагујевац, 16.12.2020.

Завршна онлајн конференција пројекта „Међусекторска сигурносна мрежа за активно укључивање младих у хранитељским породицама”, који спроводи Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац, у партнерству са Развојним бизнис центром Крагујевац и Удружењем Урадимо заједно, одржана је данас.

Ова акција је део глобалног пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, укупне вредности 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада Републике Србије.

Значај пројекта огледа се у унапређењу социјалне укључености и запошљивости младих из хранитељских породица, кроз креирање и пружање међусекторске подршке на локалном нивоу.

Славиша Сорак, директор Центра за породични смештај и усвојење Крагујевац, заједно са сарадницима, представио је резултате двогодишњег пројекта. Током пројекта успостављене су локалне мреже подршке у четири града, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву и Чачку, које представљају одржив вид интерсекторске сарадње свих релевантних актера у процесу осамостаљивања младих из хранитељских породица. Истовремено, 175 младих је унапредило своје професионалне и меке вештине, што има за резултат њихову већу запошљивост и социјалну укљученост.

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих“ вредан 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија а суфинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.