ЕУ пројекат „Наша заједница, наша будућност – Већа сарадња и запошљавање младих“ за боље разумевање незапослености младих

Београд, 22.12.2020.

Конференција за новинаре „Резултати истраживања Млади и предузетништво“ пројекта „Наша заједница, наша будућност – Већа сарадња и запошљавање младих“, који спроводи Београдски центар за људска права у партнерству са Кровном организацијом младих Србије (КОМС), организацијом „M-peeria” и Националном асоцијацијом практичара и практичарки омладинског рада (НАПОР), одржана је данас у Медија центру у Београду.

Ова акција део је глобалног пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, укупне вредности 4,7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада Републике Србије.

Значај пројекта је у подизање свести о потешкоћама са којима се сусрећу млади у Србији по питању самозапошљавања, те слање конкретних препорука адекватним иснтитуцијама са циљем стварања бољих услова за младе незапослене у Србији.

Невена Николић, менаџерка пројекта „Наша заједница, наша будућност – Већа сарадња и запошљавање младих“, навела је да је главна сврха овог истраживања подизање свести шире јавности, као и привредних субјеката и младих незапослених особа, и да оно треба да пружи боље разумевање положаја младих у сфери самозапошљавања и идентификује изазове са којима се ови млади суочавају. Истраживањем су донете конкретне препоруке, упућене Влади Србије, државним институцијама и организацијама које се баве запошљавањем и подстицањем самозапошљавања. Циљ истраживања и изнесених препорука јесте креирање бољих услова за самозапошљавање незапослених младих, те отклањање препрека које се тичу недостатка услова за започињање сопственог бизниса. Општи циљ истраживања јесте побољшање дугорочне запошљивости младих у Србији.

Конкретним препорукама и њиховим спровођењем, законски и друштвено може се учврстити и побољшати процес запошљавања и самозапошљавања младих.

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих“ вредан 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.