Покренут нови портал за запошљавање особа са инвалидитетом

Портал отвара нови канал комуникације и повезивања између особа са инвалидитетом које траже посао и послодаваца. Кандидати за посао ће моћи да креирају своје професионалне профиле, да виде огласе за посао, као и да се пријаве за отворене радне позиције. Са друге стране, послодавци ће моћи да оглашавају слободна радна места и да одаберу кандидате који одговарају захтевима конкретног посла.

Портал www.zaposljavanje.fmi.rs успостављен је у оквиру пројекта „Унапређење запошљивости дугорочно незапослених особа са инвалидитетом“, чији је носилац Форум младих са инвалидитетом.

Пројекат позива све особа са инвалидитетом које су у потрази за послом да се региструју и креирају своје профиле на порталу. Портал је отворен за територију целе Србије!

У првој фази развоја портала, до 15. јануара 2021, биће отворен процес регистрације кандидата. Након тога, у наредној фази, процес регистрације ће бити отворен и за послодавце. Такође, Форум ће све информације о отвореним позивима и обукама убудуће објављивати преко портала.

Захваљујући вишегодишњем искуству у области запошљавања, Форум је развио онлајн алат – портал за запошљавање особа са инвалидитетом, како би унапредио постојеће услуге подршке. Форум младих са инвалидитетом већ 12 година успешно реализује активности које су усмерене на подршку особама са инвалидитетом у процесу запошљавања. Поред низа пројектних радионица, обука, курсева, асистенција у припреми биографије и припреме за разговор за посао, као и саветодавне подршке која је на располагању особама са инвалидитетом, Форум је развио и услуге подршке послодавцима, како би процес запошљавања био што успешнији, наводи се на сајту Форума.

Пројекат се реализује у оквиру ширег пројекта “Подршка Европске уније активном укључивању младих”, који је вредан 4.7 милиона евра, и који финансира ЕУ а суфинансира Влада Републике Србије. Пројекат има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.