Два социјална предузећа ЕУ пројекта отворена: Социјално предузетништво je шанса за све

Богатић, 27.05.2021.

Kонференција поводом оснивања два предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом пројекта „Социјално предузетништво као средство за борбу против социјалне искључености и сиромаштва“, који спроводи „Caritas“ Шабац у партнерству са oпштином Богатић и конзорцијумом социјалних кооператива „C.O.S.M.“ из Италије, одржана је данас на имању „Caritas”-а Шапца у Богатићу.

Ова акција је део глобалног пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, укупне вредности 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада Републике Србије.

Значај пројекта је у бољем упознавању локалних и потенцијалних предузетника са социјалном економијом у целини, са могућностима које овај концепт доноси, и подстицању контакта између социјалног сектора и тржишта рада.

Mирољуб Николић, директор „Caritas”-а Шабац представио је два предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом основана у оквиру пројекта, Социјалну Синергију у Шапцу и Авлију одрживог развоја у Богатићу која већ сада пружају запослење за преко 20 особа, од којих половину чине особе са инвалидитетом.

Социјална предузећа разликују се од традиционалних организација трећег сектора по наглашенијим економским активностима, уз спремност да се упусте у ризичан економски пројекат. У исто време, она се разликују од профитних предузећа и традиционалних задруга по јачој оријентацији ка ширим социјалним циљевима и интересима заједнице.

У оквиру конференције одржан је сада већ традиционални Сајам социјалног предузетништва који окупља удружења, организације и социјална предузећа из Србије и окружења који овом приликом имају могућност да представе своје производе и услуге и да размене искуства међу собом и поделе их са посетиоцима Сајма.

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих“ вредан 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија а суфинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.