„Подршка Eвропске уније активном укључивању младих“ за бољу укљученост младих и особа из рањивих група

Београд, 21.12.2021.

Завршни догађај грант шеме „Подршка Eвропске уније активном укључивању младих“, који у сарадњи са Министарством финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарством омладине и спорта, организују “Eptisa Southeast Europe” (Србија) и “EPTISA Servicios de Ingenieria S.L.” (Шпанија), одржан је данас у ЕУ инфо центру у Београду, и онлајн преко “Zoom” платформе.

Ова активност је део пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, укупне вредности 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада Републике Србије.

Посебан фокус био је на младима који се теже укључују на тржиште рада, као што су млади без квалификација или недовољно квалификовани, млади без запослења и из посебно осетљивих социјалних група (млади са инвалидитетом, сметњама у развоју, Роми, млади са села, итд.), млади који се нису образовали или који нису прошли неку обуку или курс, млади који су корисници социјалне помоћи или дугорочно незапослени. 24 пројекта су спроводиле републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, удружења грађана, фондације и образовне установе.

Јасмина Пекмезовић, в.д. помоћникa министра, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, изјавила је:

„Изузетна ми је част и задовољство да вас поздравим и да се захвалим уваженим представницима Делегације Европске уније у Републици Србији, који су подржали наше напоре да се повећа запошљивост младих и припадника осталих рањивих група становништва кроз развијање иновативних и прилагођених услуга као и модела активне инклузије. Оно што је такође значајно, а пилотирано је кроз реализоване пројекте, је помоћ рањивим групама кроз партнерско и координисано деловање институција и организација на локалном нивоу, што је једини прави пут за спровођење ефикасне, системске помоћи. За нас су искуства из реализованих пројекта врло значајна за даље унапређење како локалне политике запошљавања тако и политике социјалне инклузије у најширем смислу.

Посебну захвалност упућујем пројектном тиму техничке подршке на квалитетном вођењу пројеката за чију реализацију су обезбеђена средства од стране Европске уније у оквиру ИПА 2014 програмског циклуса и Републике Србије.“

Урош Прибићевић, в.д. помоћникa министра, Министарство омладине и спорта, рекао је:

“Министарство омладине и спорта са задовољством поздравља реализацију још једног успешног програма чији је део. Република Србија годинама уназад ради системски на развоју, унапређивању и спровођењу програма у циљу унапређења квалитета живота младих. Највећи приоритет Владе и министарства у раду са младима је стварање услова за бољу запошљивост и самозапошљивост младих.

Узимајући у обзир мере које је неопходно применити како би се побољшали услови за запошљивост младих, Министарство омладине и спорта од свог оснивања подржава и спроводи активности у циљу смањења раног напуштања школовања и обезбеђивања да млади стекну вештине које су тражене на тржишту рада, укључује их у разне обуке за повећање личних и професионалних компетенција, олакшава и подржава прелазак из сфере образовања у сферу запошљавања, а спроводи и активности које су усмерене ка посебним групама младих који се налазе у ризику од социјалне искључености.“

Martin Klauke, шef II сектора операција, Делегација ЕУ у Србији, рекао је „Веома нам је драго да видимо да је ова подршка ЕУ искоришћена за радну активацију неколико важних група крајњих корисника, укључујући младе који нису запослени, нису у образовању или обуци (тзв. НЕЕТ омладина), особе са инвалидитетом, млади који напуштају систем социјалне заштите, бивши малолетни преступници као и друге угрожене групе.

Ова шема грантова то још једном потврђује: организације цивилног друштва су од виталног значаја за досезање рањивих група које су најудаљеније од тржишта рада. На основу свог искуства и признања у локалним заједницама, они могу да уложе додатне напоре у досезању до специфичних циљних група и стога често допуњују преоптерећене институције на терену. Кроз ову шему грантова развијене су и имплементиране многе иновативне праксе и услуге у корист младих, на које би требало надограђивати и даље улагати. Због тога је од суштинског значаја да се настави са изградњом капацитета свих релевантних локалних актера, укључујући цивилно друштво, који могу направити разлику и донети промене у животе многих корисника у одабраним заједницама“.

Клауке је нагласио потребу за даљим радом: „Заиста, нису сви пројекти бесповратних средстава овде били успешни и недостатке је потребно решити док Србија наставља да напредује на свом путу ка придруживању ЕУ. Надамо се и верујемо да ће препоруке које произилазе из прошлонедељних дискусија о наученим лекцијама – како за имплементацију шеме грантова тако и о иновативним праксама укључивања младих – бити праћене.“

Ирма Лутовац, вођа тима, Подршка Eвропске уније активном укључивању младих, изјавила је:
“Желим да верујем да смо били успешни у постизању задатих циљева али о томе ће свакако много објективније судити други актери. Ја желим да кажем да смо се трудили да пружимо квалитетну подршку како грантистима тако и институцијама.

Када су у питању пројекти наша подршка је била усмерена на све сегменте који су битни за квалитетну реализацију пројеката – од финансијског менаџмента, јавних набавки, извештавања, видљивости. У пројектне активности је укључено преко 3.600 лица, велики број има боље шансе на тржишту рада, 111 лица је запослено или радно ангажовано. Видели смо сјајне примере сарадње између институција и организација цивилног друштва, примере добро испланиране и реализоване подршке крајњим корисницима, било да је у питању активација, мотивисање, менторска подршка, укључивање у квалитетне обуке које за циљ имају повећање запошљивости.”

ПројекатПодршка Европске уније активном укључивању младих“ вредан 4.7 милиона евра, који финансира Европска унија а суфинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.