ГРАНТ ШЕМА

Грант шема обухвата два лота:

  • ЛОТ 1: Запошљивост младих, усмерен на друштвене иновације у сфери запошљивости младих, са фокусом на међусекторску сарадњу ради развоја одрживих решења која одговарају потребама младих (укупна вредност: 2.190.778,46 ЕУР);
  • ЛОТ 2: Активно укључивање, који обухвата реализацију мера активног укључивања у Србији усмерених на различите угрожене групе, највише кориснике социјалне помоћи, путем имплементације различитих активационих мера и промовисања међусекторске сарадње на свим нивоима (укупна вредност 1.878.435,65 ЕУР).

Укупно су 24 пројекта изабрана за имплементацију.

Списак подржаних пројеката можете погледати овде: Лот 1 / Лот 2.

Локације на којима се реализују подржани пројекти су приказани на доњој мапи.