Назив пројекта Подршка Eвропске уније активном укључивању младих
Локација Република Србија
Грант шема “Развој иновативних, интегрисаних и прилагођених услуга и модела активне инклузије“
  • Вредност грант шемe
4,069,214.11 ЕУР
  • Период реализације
18 – 30 месеци (почев од децембра 2018. године)
Уговор о услугама “Техничка помоћ за подршку социјалној укључености младих кроз иновативне, интегрисане и прилагођене услуге“
  • Техничка подршка
596,800.00 ЕУР
  • Период реализације
34 месеца, 18/02/2019 – 22/12/2021
Тело за уговарање Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније
Кључне корисничке институције

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Министарство омладине и спорта

Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније

Пројекат „Подршка Европске уније активном укључивању младих„ је финансиран из средстава Европске уније и суфинансиран од Владе Републике Србије, којим управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ.

Главне корисничке институције су Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство омладине и спорта, Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ.

Остали корисници су Министарство образовања, науке и технолошког развоја, Национална служба за запошљавање, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, корисници грантова додељених у оквиру ове грант шеме, релевантне заинтересоване стране (јавне и приватне институције) које доприносе ефективном запошљавању и запошљивости младих и активној инклузији у Републици Србији.

Крајњи корисници пројекта су грађани Србије – млади и припадници рањивих и/или угрожених група.  

Општи циљ пројекта је подстицање кохезије економије високе стопе запослености реализацијом приоритета Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике (ЕСРП).

Специфични циљеви су:

  • повећање запосленост путем унапређења активности младих;
  • повећање раног стицања радног искуства и предузетничких пракси међу младима;
  • активација корисника социјалне заштите.

Техничку подршку обезбеђује конзорцијум који чине Eptisa Southeast Europe д.о.о. (Србија) и EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. (Шпанија), а укључује подршку током имплементације грант шеме као и друге активности у вези са активним укључивањем младих.