Пројектне активности су структурисане у три главне компоненте, као што је приказано на шеми у наставку: