Управни Одбор пројекта, којим председава Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, надгледа спровођење пројекта и постизање очекиваних резултата.

УО чине представници:

  • Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
  • Министарство омладине и спорта;
  • Министарство финансија – Одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране Европске уније (ЦФЦУ);
  • Делегација Европске уније у Републици Србији;
  • Министарство за европске интеграције;
  • Министарство за образовање, науку и технолошки развој;
  • Национална служба за запошљавање;
  • Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва.